Over ons

Malaika for woman and children

Marijke Roels is sinds 2016 actief in Kampala en de bezielster van dit project.
In 2020 richtte ze samen met Jan Pelgrims en Marc Van Dercruyssen, Malaika 4 women and children vzw op, afgekort Malaika4wc. De vzw kreeg haar naam van de Afrikaanse vrouwen die meewerkten. 

Het doel van Malaika4wc is om kwetsbare vrouwen die aan de kant van de samenleving staan, de mogelijkheid te geven om te kunnen kiezen voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Dit doen we door ze o.a. een gratis handwerkopleiding te laten volgen, waardoor ze meer kans hebben om werk te vinden. Verder zorgen we voor toegang tot drinkbaar water en creëren we meer bewustwording rond verantwoord ouderschap. We doen dit steeds samen met lokale partners


Onze missie

Malaika4wc wil kwetsbare vrouwen helpen door hun zelfredzaamheid te stimuleren en te bevorderen.
Hierdoor kunnen ze zichzelf en hun kinderen meer kansen geven.

Onze visie

Creativiteit en potentieel van kwetsbare vrouwen vergroten zodat elke vrouw zelfredzaam is.
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.

Ons doel

Ons hoofddoel is kwetsbare vrouwen opleiden in handwerk. Tijdens onze lessen maken we bovendien herbruikbare luierbroekjes en maandverbanden. Samen met Einstein Rising proberen we deze op de markt te brengen. Zo kunnen we deze kwetsbare vrouwen, na afronding van de opleiding, een echte job aanbieden en een loon betalen.


Hoe bereiken we dit?

We begeleiden deze vrouwen op verschillende gebieden:

Skills4Change 

Zelfredzaamheid door naai- en haaktechnieken aan te leren.

Vrouwen krijgen 6 maand gratis les in ons eigen naaiatelier. De focus ligt op de productie van herbruikbare producten met belangrijke toegevoegde waarde, zoals maandverbanden en luierbroekjes.

Purify4Change

Kansarme gezinnen en scholen voorzien van drinkbaar water.

Samen met Einstein Rising en Spouts of Water gaan we op zoek naar scholen en kwetsbare vrouwen in de sloppenwijken om hen, via het gebruik van Purifaaya waterfilters, drinkbaar water aan te bieden.

Plan4Change

Kansarme gezinnen & scholen leren over verantwoord ouderschap.

Samen met HelpingNet, Einstein Rising en een lokale verpleegkundige, bevorderen we bewustwording en verstrekken we informatie over verantwoord ouderschap. We richten ons actief op het verminderen van de kans op kinderen met beperkingen door kansarme gezinnen voedingsadvies te geven en daarmee "stunting" te verminderen.

Laikipads

Een oplossing voor menstruatiearmoede.

Op vraag van de Imani school, gingen we op zoek naar een oplossing voor de groeiende 
menstruatiearmoede in Oeganda. Marijke ontwikkelde een maandverband dat de huid drooghoudt en voldoende absorbeert. Laikipads werd geboren. De eerste pakketten werden geschonken aan de school en de eerste lonen werden aan de opgeleide vrouwen betaald.