Donatie Laiki pads aan Oxfam Uganda

Gepubliceerd op 2 juni 2023 om 12:08

Op 2 juni 2023 bezochten we Oxfam Uganda en schonken hen 50 LaikiPad Pacs die ze aan kwetsbare meisjes gaan uitdelen.

Elk meisje kreeg ook een evaluatieformulier waarin we naar de Laikipads ervaring polsen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.